08-20_Laboratori_webEl Vendrell té més de 36.000 habitants, però a l'estiu la població augmenta fins a més de 100.000 persones i el consum mitjà d'aigua es situa entre els 16 i els 18 milions de litres al dia, davant dels 11 que es consumeixen durant la resta de l'any. El dia de màxim consum ha estat el 8 d'agost, amb 18,7 milions de litres en un dia.

En aquest sentit, el regidor encarregat d'Aigües i president d'Aigües de Tomoví, SA, empresa mixta municipal que gestiona el cicle integral de l'aigua al municipi del Vendrell, ha explicat que per fer front a aquest augment de consum es reforça el subministrament d'aigua potable, augmentant la concessió de l'aigua provinent del riu Ebre. Però, a més, segons Escarré, "des del Servei Municipal d'Aigües es treballa durant tot l'any per garantir el subministrament d'aigua potable i la qualitat del servei, mantenint i millorant totes les instal·lacions hidràuliques i fent tasques de prevenció".

Pel que fa a l'abastament d'aigua, es duen a terme campanyes de revisió de totes les instal·lacions, captacions, dipòsits i estacions de bombeig. A més, es realitzen periòdicament les tasques de neteja de dipòsits, incloses en el Pla d'Autocontrol i Gestió del Subministrament en tots els dipòsits, en compliment del RD 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d'aigua de consum humà.

"Per garantir la qualitat de l'aigua distribuïda –explica Jaume Escarré- Aigües de Tomoví realitza al llarg de l'any un total d'11.000 determinacions analítiques de l'aigua, en les quals es controlen paràmetres tant fisicoquímics com microbiològics".

Pel que fa al sistema de sanejament, és a dir, clavegueram i desguassos pluvials, el Servei Municipal d'Aigües fa la campanya de revisió, neteja i posada a punt dels col·lectors, embornals i infraestructures en general que intervenen en el sistema d'abocament de les aigües.©2019 Ajuntament del Vendrell