06-26_PlewEn un Ple extraordinari celebrat aquest matí a l'Ajuntament del Vendrell, l'equip de govern (PSC, CiU, PP i JpV) ha aprovat definitivament el Pressupost de l'exercici 2013 i ha desestimat les al·legacions presentades pel grup municipal de PxC.

El govern ha considerat, vist l'informe d'Intervenció, que les al·legacions del partit de l'oposició no s'ajusten a cap dels tres preceptes legals per presentar reclamacions al pressupost municipal.

El pressupost consolidat del 2013 puja a 49,40 milions d'euros i s'hi continuen materialitzant les principals línies fixades des de principis de legislatura en matèria d'hisenda municipal: la reducció de la despesa corrent, que ha disminuït un 10% des del 2011, i la reducció del deute. Pel que fa a l'estalvi net del pressupost del 2013 se situa en 6,89 milions d'euros, que es destinaran a reduir deute i a finançar inversions. El del 2013 és un pressupost més auster que el de l'any 2012 i això es veu reflectit en la reducció de la despesa de tots els departaments de l'Ajuntament, excepte en el de Serveis Socials, que augmenta per ajudar els ciutadans amb més dificultats econòmiques.©2019 Ajuntament del Vendrell