06-25_ConveniCX3wL'Ajuntament del Vendrell va signar ahir dimarts un conveni de col·laboració amb Catalunya Banc, la immobiliària de CatalunyaCaixa, per tal d'oferir habitatges de lloguer amb rendes baixes. De moment, l'entitat cedirà a l'Ajuntament la gestió d'un total de cinc pisos que té en propietat, tot i que ha anunciat que el nombre d'immobles es pot ampliar.

En virtut d'aquest acord, Catalunya Banc posarà a disposició habitatges per a ser llogats amb unes rendes d'entre els 150 i els 250 euros al mes, segons la tipologia i ubicació.

L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, i Daniel Segura, director de zona de Catalunya Caixa, van rubricar el conveni, que uneix la voluntat de Catalunya Banc de comercialitzar un seguit d'habitatges que té en la seva cartera d'actius i l'interès dels Serveis Socials de l'Ajuntament del Vendrell de facilitar l'accés a l'habitatge digne i sostenible als ciutadans amb pocs recursos. Tant l'alcalde com el regidor de Serveis Socials, Hermini Caballero, van agrair la col·laboració de l'entitat financera i van assegurar que aquest conveni és un pas més en la tasca d'ajudar les famílies que més estan patint els estralls de la crisi.

En breu, des de la regidoria de Serveis Socials es donaran a conèixer els requisits que establiran la prioritat de les famílies més necessitades per poder convertir-se en arrendataris d'algun d'aquests habitatges. En tot cas, el conveni ja fixa que els demandants hauran de ser residents al Vendrell i no disposar, ni l'interessat ni els familiars que vagin a viure amb ell a la vivenda, un altre habitatge al municipi. L'acord també estipula que es prioritzarà a les parelles amb fills menors, els pensionistes i els joves que es vulguin independitzar amb pocs recursos.

La immobiliària Fincas Mercadé exercirà d'intermediari, i durà a terme les gestions necessàries per poder dur a terme el lloguer, sense percebre cap quantitat econòmica dels arrendataris derivada de la seva col·laboració.©2019 Ajuntament del Vendrell