06-18_ple_webEn el Ple ordinari celebrat ahir es va donar compte dels decrets de l'Alcaldia derivats pel canvi d'alcalde que va tenir lloc el passat 22 de maig, amb els quals es nomena Benet Jané primer tinent d'alcalde, membre de la Junta de Govern Local i regidor de Relacions institucionals i Sanitat; Joan Josep Nin, regidor de Policia Municipal, Contractació i Serveis Jurídics, i Joan Maria Diu Sagués, regidor de Règim Intern. En els decrets també es fa constar que l'alcalde, Martí Carnicer, manté la competència sobre l'àrea d'Hisenda. D'altra banda, el ple va acceptar el nomenament de l'actual alcalde, Martí Carnicer, com a president de la Fundació Apel·les Fenosa.

Tot seguit es van aprovar, amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), la proposta de delegació de competències del ple en matèria de contractació a la Junta de Govern Local, i la d'aprovació definitiva de la modificació de declaració de bé d'interès local de la Casa Benvingut Socias. Amb l'aprovació d'aquesta darrera proposta, s'amplien els usos autoritzats, tots ells admesos a la zona d'eixample residencial, clau 8a i compatibles amb el manteniment i respecte de l'edifici protegit, incorporant els següents: residencial unifamiliar i plurifamiliar, hoteler, residencial especial, sociocultural i restauració.

L'alcalde va excusar l'absència dels regidors Albert Solé (PSC) i Jaume Domingo (CiU).©2019 Ajuntament del Vendrell