05-28_mapa_xarxa_aigua_webEl Ple de la corporació del dimarts 21 de maig va aprovar per unanimitat el Pla municipal d'emergències presentat per l'àrea de Protecció Civil, per a l'actuació en cas de contaminació accidental del riu Ebre, aigües avall de l'embassament de Flix, amb motiu dels treballs de descontaminació que varen començar al mes de març i que tenen prevista una durada de 24 mesos.

Per complir les directrius de la Generalitat i per preparar un pla d'acció davant una situació de tall del subministrament de l'aigua en cas de contaminació del riu Ebre, l'àrea municipal de Protecció Civil, conjuntament amb Aigües de Tomoví, ha redactat el Pla d'actuació municipal que recull els escenaris possibles i les mesures per afrontar-los.

El Vendrell és un dels 61 municipis que rep aigua del riu Ebre mitjançant el transvasament que explota el Consorci d'Aigües de Tarragona. La captació de l'aigua del transvasament es troba a l'Ampolla, aigües avall de Flix. Tot i que el Vendrell és un dels darrers municipis de la xarxa del consorci i per tant les possibilitats de patir un episodi de contaminació directa són improbables, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya estableix que qualsevol dels municipis que reben aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona és un afectat en potència i en conseqüència ha d'estar preparat per actuar si es donés una situació de contaminació i quedés tallat el subministrament del transvasament durant uns dies.

Ara que el Pla d'actuació local ha passat per tots els tràmits municipals, s'ha tramès als serveis de la Generalitat perquè sigui homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Les mesures preventives

La capacitat dels dipòsits d'aigua d'emergència que ha preparat el Consorci d'Aigües de Tarragona permet preveure que el Vendrell no patiria cap problema per abastir d'aigua de boca la població durant cinc dies, període màxim que preveu el pla d'emergències de la Generalitat per restablir el funcionament del transvasament, en cas de contaminació per les obres de l'embassament de Flix.

Per assegurar la distribució d'aigua a la població, els dipòsits municipals estaran sempre omplerts amb la màxima capacitat i no baixaran d'un nivell mínim de seguretat. Així mateix, la neteja periòdica dels dipòsits s'ha avançat per tenir-la feta abans que s'iniciessin les obres al pantà i així evitar el buidatge d'aquests durant els 24 mesos previstos per a la realització de les obres de descontaminació.

A més, el Vendrell disposa dels pous propis de Tomoví, que abasteixen tot el nucli urbà del municipi i que podrien suplir la falta d'aigua en determinades zones de la xarxa municipal que alimenta el transvasament, en el supòsit que es perllongués el tall de subministrament de l'aigua procedent del CAT.


©2019 Ajuntament del Vendrell