05-20_rp_previa_al_ple_webL'equip de govern ha presentat aquest migdia el pressupost per l'any 2013, que s'ha de passar demà a votació en la sessió de Ple ordinària prevista per a les 16.30h. El pressupost consolidat del 2013 puja a 49,40 milions d'euros, enfront els 48,30 milions d'euros del pressupost del 2012.

Segons el regidor d'Hisenda, Joan Maria Diu, en el pressupost del 2013 continuen les principals línies fixades des de principis de legislatura en matèria d'hisenda municipal: la reducció de la despesa corrent, que ha disminuït un 10% des del 2011, i la reducció del deute. Sobre aquest segon objectiu Diu ha puntualitzat que, des d'inici del mandat fins ara, s'ha multiplicat per quatre la capacitat de retorn del deute, amb la qual cosa aquest ha anat baixant considerablement, ja que tampoc s'ha incrementat amb cap nou préstec. Així, el deute viu a inici de l'exercici 2013 és de 86,22 milions d'euros, amb la previsió que a final de l'exercici sigui de 80,11 milions d'euros, 6 milions menys del deute viu que hi havia al final del 2012. D'aquesta manera, es compleixen les mesures fixades en aquest sentit en el Pla d'Ajust.

Pel què fa a l'estalvi net del pressupost del 2013, resultant de la diferència entre l'ingrés i la despesa corrent, aquest any es situa en 6,89 milions d'euros, quan el 2012 la xifra va ser de 6,07 milions d'euros. Joan Maria Diu ha explicat que aquests gairebé 7 milions d'estalvi net es destinen únicament, a reduir deute i a finançar inversions.

En concret, Diu ha ressaltat que el del 2013 és un pressupost més auster que el de l'any 2012 i que això es veu reflectit en la reducció de la despesa de tots els departaments de l'Ajuntament, excepte en el de Serveis Socials, que per fer front a les conseqüències de la crisi que pateixen moltes famílies del Vendrell, l'augmenten en 50.000 € respecte el pressupost del 2012.

Pel què fa al capítol d'inversions d'aquest any, el regidor considera que s'ha fet una previsió molt realista. En concret, aquest 2013 puja a 2,5 milions d'euros, enfront el 2 milions de l'any passat. De les inversions d'enguany, 1,5 són finançades per l'Ajuntament a través de l'estalvi net, mentre que el milió d'euros restant ve finançat per part de tercers.
En el capítol d'inversions, s'inclouen partides com la de millores de serveis als Masos II (0,74 M€), la Casa museu Àngel Guimerà (0,26 M€), a més del finançament plurianual de l'adquisició del solar de l'Avinguda Palfuriana (0,23 M€) o el pagament dels drets de connexió de l'Escola Marta Mata, entre altres. També s'inclouen subvencions de façanes (0,02 M€); aportacions a Aigües de Tomoví pel Pla director (0,70 M€) i a El Vendrell Esport i Lleure per a amortització de préstecs (0,44 M€).

pdf Quadre resum Pressupost 2013©2019 Ajuntament del Vendrell