05-17_rp_policia01_webLa Policia Municipal del Vendrell ha editat una Carta de serveis per donar a conèixer els serveis que presta als ciutadans i els compromisos explícits que hi té adquirits. A més, el document inclou també els mecanismes de participació dels ciutadans en el servei, entre d'altres informacions d'interès relacionades amb el cos policial.

 

El regidor de Governació, Joan Maria Diu, ha explicat que l'elaboració de la Carta de serveis es va començar a gestar a principi de legislatura i que en el procés s'ha comptat amb un treball intern dels comandaments i agents del cos i també amb la participació ciutadana, vehiculada a través d'associacions de veïns, empreses i entitats, etc., que han col·laborat en el document. Diu ha agraït a tots la seva predisposició per elaborar un document "útil i que reforça el nostre compromís d'eficiència i seguretat amb els ciutadans". La Carta de serveis es presenta en dos formats: un de més breu, editat en paper, que es repartirà en dependències municipals, escoles, esplais d'avis, etc., i una altre, més extens, que es podrà consultar a la pàgina web municipal http://www.elvendrell.net/el-vendrell-per-temes/seguretat-ciutadana.html

Segons el regidor, la Policia local del Vendrell és un cos amb molts efectius i que duu a terme un ventall molt extens de tasques, algunes de les quals són desconegudes per la població, com per exemple, la funció de protecció a col·lectius amb necessitats especials o l'àmbit de relacions ciutadanes. D'aquest últim, un dels serveis impulsats recentment i que encara cal donar a conèixer, segons el regidor Joan Maria Diu, és l'Oficina de Relacions amb la comunitat. Aquesta, a través de tasques de mediació, gestiona conflictes de veïnatge o de convivència a les escoles, per exemple. Es tracta d'un servei, segons el regidor, que cada vegada està funcionant més bé i que ja ha obert més d'un centenar d'expedients.

La missió de la Policia Municipal, tal com ha recordat Joan Maria Diu, és vetllar per l'atenció i protecció ciutadana en els àmbits de la seguretat, el trànsit i les relacions entre els ciutadans. I sobre aquests tres grans eixos s'articulen els serveis que es presten des del cos i que es presenten en la Carta de serveis. En el document també s'hi troben recollides les principals normatives de referència a través de les quals la Policia local desenvolupa la seva activitat; així com els drets del ciutadà, o consells i recomanacions sobre com fer un bon ús del servei policial.

L'inspector en cap, Jordi Altarriba, considera que la publicació de la Carta de serveis servirà "per generar confiança amb els vendrellencs i vendrellenques, ja que expliquem què fem i com ho fem".©2019 Ajuntament del Vendrell