La Regidoria d'Aigües informa que hi ha una empresa que està fent una campanya comercial al Vendrell relacionada amb unes proves que ofereixen a particulars sobre la qualitat de l'aigua de les cases.

Es vol deixar clar que, en cap cas, ni l'Ajuntament del Vendrell ni Aigües de Tomoví té relació amb aquesta empresa.

Per tant, atendre aquesta empresa en la seva promoció comercial és una decisió particular.


©2019 Ajuntament del Vendrell