El Vendrell Comunicació va tancar l'exercici 2012 amb unes pèrdues de 77.231 euros. Aquest resultat negatiu es deu en bona part a una sanció a la que ha de fer front. La Direcció General de Telecomunicacions va imposar una multa de 60.000 euros a l'empresa l'any 2011 per utilitzar un canal de la Televisió Digital Terrestre que no tenia adjudicat. La societat municipal que gestiona la Ràdio i la Televisió del Vendrell saldarà aquestes pèrdues i les corresponents a l'exercici 2011, de 535 euros, amb les reserves d'anys anteriors.

 

Tot plegat es va tractar en la reunió del Consell d'Administració del Vendrell Comunicació celebrada ahir dimecres 27 de març.©2019 Ajuntament del Vendrell