03-25_Conclusions_Top_Manta3w

 L'Ajuntament del Vendrell començarà a treballar de forma immediata en la creació d'un observatori del fenomen del top manta i d'una coordinadora de municipis afectats per aquesta pràctica il·legal. Així ho ha anunciat avui el regidor de Governació, Joan Maria Diu, en la presentació pública de les conclusions de la jornada "Ajuntaments i cossos de seguretat davant del fenomen del top manta, que va tenir lloc el passat dilluns a l'Hotel Ra de Sant Salvador (el Vendrell).

D'una banda, el regidor creu que l'observatori del fenomen del top manta ha de permetre lluitar de manera més efectiva contra d'aquest fenomen i avançar-se als seus canvis, a través de la recopilació d'informació i creuament de dades. D'altra banda, segons Joan Maria Diu, l'impuls d'una coordinadora de municipis afectats pel top manta hauria de permetre compartir de manera regular les bones pràctiques de les administracions locals contra el cas. La coordinadora també podria actuar d'interlocutor amb altres administracions i amb el poder legislatiu.
En les properes setmanes, des del Vendrell es posarà fil a l'agulla per constituir aquests dos organismes, que es preveu que comptin amb un ampli suport del món municipalista, atesa l'alta participació d'ajuntaments d'arreu de Catalunya en la Jornada del passat dilluns. De fet, el regidor creu que el nombre d'inscrits a la Jornada, més d'un centenar –especialment, regidors de seguretat, inspectors i agents de policies- va posar de relleu l'interès que desperta aquest tema i va deixar clar que el fenomen del top manta és un problema que preocupa, i molt, els municipis catalans. També demostra, segons Joan Maria Diu, que existia la necessitat de parlar-ne obertament, d'analitzar i de compartir experiències.
En relació a la Jornada del passat dilluns, el regidor ha destacat la qualitat dels ponents que hi van participar i el debat enriquidor que es va generar al voltant de totes les intervencions. Precisament, de totes elles, els dos moderadors de la Jornada, el Dr. Josep Ramon Fuentes, director del Departament de Dret Públic de la URV, i el Dr. Alfonso González, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, n'han elaborat unes conclusions, fetes públiques avui.
Alguns dels punts més rellevants fan referència a la doble transcendència del fenomen del top manta: d'una banda, l'impacte econòmic negatiu que ocasiona, i de l'altra, des d'una òptica social, les dificultats que comporta el fet que el col·lectiu de persones que duen a terme aquesta activitat sovint estigui format per persones estrangeres en situació administrativa irregular.
Una altra conclusió de la Jornada és que, atesa la complexitat del fenomen del top manta, aquest té, com a mínim, quatre perspectives per on pot ser abordat: primera, l'ocupació de la via pública sense llicència; segona, l'alienació de béns o productes de forma irregular; tercera, la comercialització de béns o productes de caràcter il·legal, ja que habitualment es tracta d'imitacions o còpies no autoritzades que vulneren els drets de propietat intel·lectual, i quarta, sovint les persones que desenvolupen aquesta activitat són persones immigrants en una situació administrativa il·legal.
La Jornada de dilluns també va posar de relleu que els mitjans a l'abast dels poders públics, i en particular de les administracions i les seves policies, són els clàssics: la prevenció i la repressió. Aquests mitjans, per si sols, segons es va constatar a la Jornada, són insuficients encara per eradicar el problema. Una altra conclusió destacada de les ponències fa referència al règim penal. Segons es va posar de manifest per part dels ponents, l'eficàcia tant del règim penal vigent com del futur, en cas que s'aprovi, i, fins i tot, del les sancions administratives per tal de servir com a mitjà de prevenció o com a actuació exemplificant, no són prou eficaços. D'altra banda, també es va deixar clar que l'efectivitat real del compliment tant de multes derivades de sancions penals, com d'infraccions administratives és realment nul•la, ja que els venedors del top manta són habitualment insolvents.
La Jornada també va posar de relleu la necessitat de realitzar una actuació transversal que vagi més enllà i que inclogui, per exemple, tirar endavant línies de treball sobre els compradors per incrementar la seva consciència cívica. Per exemple, a través d'accions formatives en escoles i instituts, missatges als operadors turístics; actuacions que facilitin l'assumpció d'un rol més "pedagògic" sobre el fenomen per part dels mitjans de comunicació; actuacions coordinades entre administracions; investigacions més àmplies que permetin atacar el fenomen des del seu origen, i actuacions en altres àmbits, com el control duaner, el règim d'estrangeria o les inspeccions de treball.
El regidor de Governació ha avançat que el document complet de conclusions s'enviarà als grups polítics del Parlament de Catalunya, el Congrés i el Senat, a la Confederació de Comerç de Catalunya i a la PIMEC, així com a tots els assistents a la Jornada, incloses les associacions de defensa de les marques i de la propietat intel·lectual, perquè les tinguin en consideració i ajudin a fer-ne difusió.

Dispositiu de Setmana Santa

L'inspector en cap de la Policia Municipal, Jordi Altarriba, ha explicat que de cara a aquests dies de Setmana Santa, la policia local ha dissenyat un dispositiu especial, atesa l'afluència de visitants al nostre municipi, i en especial, als barris marítims.
En concret, i gràcies a la reestructuració dels torns habituals, la plantilla d'agents es veurà reforçada per uns 8 agents més, i s'intensificaran els controls preventius de trànsit.
En relació a la problemàtica del Top Manta, l'Inspector ha explicat que ja fa alguns dies que s'està treballant en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, fent actuacions de control i d'identificació a l'estació de trens de Sant Vicenç de Calders i als accessos per carretera a Coma-ruga. Durant aquesta Setmana Santa s'intensificaran aquests controls, i s'afegiran els controls al passeig marítim amb vigilància estàtica.©2019 Ajuntament del Vendrell