03-19_ple_webEn el Ple ordinari celebrat avui a la tarda a l'Ajuntament del Vendrell, s'ha arribat als acords següents:

-S'ha donat compte del Decret d'Alcaldia núm. 218/2013 de renúncia de la regidora Laia Gomis com a membre de la Junta de Govern Local i de nomenament com a nou membre al regidor Joan Josep Nin.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General núm. 46, referida a ''Adaptació de les alçades reguladores als requeriments funcionals exigits per la normativa general vigent en matèria d'edificació i modificació del paràmetre de longitud de façana per a determinats usos a la clau 9 i a les seves subclaus''.

-Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), s'ha aprovat la proposta d'aprovació provisional del Pla Parcial del sector 16 "Les Deveses". PxC ha votat en contra per no trobar econòmicament viable el projecte. La regidora d'Urbanisme, Laia Gomis, ha explicat que en la documentació hi ha un pla econòmic financer sobre la viabilitat del Pla Parcial.

-Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), s'ha aprovat la proposta d'aprovació inicial dels Reglaments d'Ús del Fondo del Mata i Tomoví. PxC ha mostrat el seu desacord en el fet que s'hagi de pagar igualment encara que no es faci ús de taula.

-Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 abstencions (PxC), s'ha aprovat la proposta d'aprovació de la política ambiental i de qualitat de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs. PxC s'ha abstingut perquè no ha volgut votar a favor d'una "cosa apedaçada".

-Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), s'ha aprovat la proposta d'aprovació del Pacte per la Mobilitat del municipi del Vendrell i deixar sense efecte l'anterior pacte de 5 de març de 2009. PxC hi ha votat en contra perquè no hi ha participat en aquest pacte.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta de creació de l'òrgan del Consell Territorial de la Mobilitat.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta d'aprovació de la nova denominació de diferents espais públics del terme municipal. El jardí del Pèlag s'anomenarà jardí d'Emili Vidal i Mañé, personatge il·lustre, mestre i director d'escola, músic i especialista en mitologia grega. La plaça de la carretera de Sant Vicenç de Calders, on es troba el mòdul de documentació del jaciment de les Guàrdies, s'anomenarà parc del Centre d'Interpretació de les Guàrdies. I es dedicarà la plaça de l'avinguda de Catalunya a La Lira Vendrellenca.

-S'ha donat compte de la liquidació del pressupost 2012.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta d'esmena per error material de l'epígraf de l'ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquest.

-Per unanimitat s'ha rebutjat la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per a l'elaboració d'un codi ètic d'actuació per als càrrec electes de la Corporació Municipal. I s'ha aprovat per unanimitat l'esmena a la totalitat amb text alternatiu presentada pel govern per establir un nou marc de bones pràctiques en el funcionament de l'administració local.©2019 Ajuntament del Vendrell