03-14_web_elvendrell_webAl Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya (http://www.infoparticipa.cat/bones-practiques/estudi.html) s'han publicat els resultats de la darrera avaluació de tots els webs dels 947 ajuntaments catalans, i se n'han analitzat les dades en els informes que s'han recollit periòdicament a l'Observatori del web del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (www.labcompublica.info).

El mapa proporciona una fitxa de cada web municipal amb els 41 indicadors que es consideren bàsics en relació amb qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i quina informació i eines de participació ciutadana ofereixen. El percentatge d'indicadors positius que s'ha assolit en cada cas es representa amb un color definit que va del blanc (menys del 25%), al groc (entre el 25 i el 50%) i al verd (si ha superat el 50%). D'aquesta manera qualsevol persona disposa d'una informació entenedora sobre la puntuació que ha obtingut el web corporatiu del seu municipi i pot contrastar-la si ho desitja.

Aquest mapa també és una guia tant per a representants polítics com per a tècnics, tot prenent com a referent el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya elaborat pel mateix equip l'any 2003. L'estudi s'ha anat completant progressivament des del mes d'abril passat i, a mesura que s'han fet públics els informes parcials, s'ha propiciat que responsables polítics i tècnics s'hagin interessat per millorar la seva qualificació i hagin introduït noves dades als webs, com és el cas de l'Ajuntament del Vendrell (www.elvendrell.cat).

En aquest sentit, en el cas del Vendrell la millora ha significat passar del color groc al color verd: s'ha passat del 49 % recollit en l'informe fet al mes de maig al 80 % actual. D'aquesta manera, l'Ajuntament del Vendrell se situa com el setè més transparent de Catalunya i el primer de la demarcació de Tarragona.

Respecte a aquestes dades positives, el primer tinent d'alcalde i regidor responsable de Comunicació de l'Ajuntament del Vendrell, Martí Carnicer, ha explicat que "estem satisfets, però no ens aturem aquí, continuem treballant per millorar la informació del web municipal tenint en compte aquest Mapa de Bones Pràctiques i indicadors d'altres organismes que treballen a favor de la transparència, com Transparency International España."

Taula amb els resultats dels 17 webs municipals que tenen més del 70% d'indicadors positius©2019 Ajuntament del Vendrell