L'Ajuntament del Vendrell ha detectat una errada material en l'epígraf 7 de l'Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa d'escombraries comercials, la qual ha causat la generació d'uns rebuts amb uns imports incorrectes. De forma immediata, l'Ajuntament ha suspès el cobrament de totes les activitats incloses en aquest epígraf i ha iniciat les gestions oportunes per generar els nous rebuts amb l'import correcte.

Per tant, els ciutadans que siguin titulars d'una activitat inclosa en l'epígraf 7 no cal que ingressin el rebut que els ha estat enviat, ja que properament en rebran un de nou, i tampoc cal que facin cap altra gestió. De tota manera, l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat que revisarà el cas de les persones que, per algun motiu, facin el pagament del rebut erroni en alguna entitat bancària per retornar-los els diners.


Per a qualsevol altre aclariment o dubte sobre aquesta qüestió, les persones interessades es poden adreçar al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC).©2019 Ajuntament del Vendrell