L'Ajuntament del Vendrell ha realitzat una modificació puntual del Pla General al sector dels Boulevards, proper als Jutjats, per facilitar l'enllestiment de tres blocs de pisos i poder destinar-ne una part al lloguer social.

Els promotors dels blocs de pisos inacabats de la zona dels Boulevards han estat els qui han proposat a l'Ajuntament fer aquest canvi en el planejament urbanístic. Laia Gomis, regidora d'Urbanisme, ha assenyalat que "des d'un primer moment, vam trobar aquesta proposta molt interessant per dos motius: per una banda, perquè es finalitzaria una obra inacabada i, per altra banda, perquè amb aquest canvi s'incrementarà l'oferta de lloguer social al Vendrell".

Gomis ha indicat que "per poder realitzar aquesta proposta, era necessària una modificació puntual del planejament urbanístic perquè, sense incrementar l'edificabilitat, només amb un augment de la densitat destinaríem aquests habitatges resultants a lloguer social al nostre municipi".

Amb aquest projecte, nascut de la col·laboració entre el sector públic i la iniciativa privada, es reprendrà l'activitat en aquesta zona i se'n podran veure beneficiats tant els ciutadans que sol·licitin els pisos de lloguer social com la promotora, que podrà finalitzar les obres.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell