12-19_Cloenda_pla_pilot5wAquest passat dimecres, el Centre cívic L'Estació va acollir l'acte de cloenda de les activitats i actuacions emmarcades en el pla pilot "Un Vendrell per a tothom" d'aquest any 2012, que té com a objectiu fomentar la convivència i la cohesió social. El pla, en paraules del regidor de Serveis Socials, Hermini Caballero, "ha servit per promocionar un sentiment de pertinença ciutadana al municipi del Vendrell, cosa que ha d'afavorir el compliment dels deures per part de tots els ciutadans en la construcció d'un Vendrell cada cop més cívic i obert a tothom".

Per aconseguir-ho, va recordar Caballero, aquest any s'han obert dues línies de treball. D'una banda, donar a conèixer les normes bàsiques de bona ciutadania, tenint en compte el context social i cultural del Vendrell, i, de l'altra, promoure la participació de tots els agents implicats en la construcció d'un marc de convivència. Aquestes dues línies de treball s'han materialitzat en la realització d'accions d'informació i orientació als ciutadans del Vendrell per tal que facin un bon ús dels serveis públics, de la iniciativa social i de la xarxa comunitària. També s'ha donat suport a les famílies nouvingudes, per tal de facilitar la seva integració al municipi del Vendrell. A més, s'ha fet formació instrumental d'adults per facilitar-ne la inserció social i laboral, i s'han fet accions de suport en centres educatius, entitats i associacions per millorar la convivència i el civisme dins de l'àmbit comunitari.

Amb aquest conjunt d'activitats, segons el regidor, "es vol assolir un doble objectiu: que tots els ciutadans del Vendrell tinguin eines i instruments per disposar de les mateixes oportunitats i les mateixes obligacions, i poder detectar aquelles situacions de vulnerabilitat i risc social".

Durant l'acte es van repartir més de 250 diplomes als alumnes dels diferents tallers que s'han dut a terme en l'últim semestre emmarcats en aquest pla pilot.©2019 Ajuntament del Vendrell