El divendres 27 de desembre novembre, a les 9:30 h, tindrà lloc una sessió extraordinària de Ple l'Ajuntament del Vendrell amb el següent ordre del dia.

Per a més informació sobre els plens, es pot consultar els següents apartats del web:

Ordres del dia
Actes del ple

 ©2019 Ajuntament del Vendrell