El Vendrell, 30 d'octubre de 2020

El dimarts 3 de novembre, a les 16 h, tindrà lloc una sessió extraordinària de Ple l'Ajuntament del Vendrell, de caràcter telemàtic, amb el següent ordre del dia. 

Es podrà seguir a través del següent enllaç del web municipal: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Per a més informació sobre els plens, es pot consultar els següents apartats del web:

Ordres del dia
Actes del ple

 ©2019 Ajuntament del Vendrell