03-19_EsplaiwLa gent gran del Tancat comptarà amb un nou esplai per reunir-se i realitzar les seves activitats amb comoditat d'aquí a un any aproximadament. Dissabte al migdia, l'alcalde del Vendrell, Benet Jané, i el president de l'Associació de Gent Gran del Tancat, José Antonio Fernández, van col·locar la primera pedra de l'equipament, que s'ubicarà a la perllongació de la rambla de Josep Cañas.
L'actual esplai està situat als baixos de l'escola bressol Ralet, Ralet, i ha quedat petit davant del creixement de la zona i també del nombre de membres de l'Associació de Gent Gran del Tancat, que actualment ja són 760.

De fet, segons va recordar l'alcalde, l'espai que ara ocupen estava pensat per a fer-hi l'ampliació de l'escola bressol, tot i que l'anterior govern, en el seu moment, va decidir instal·lar-hi la l'esplai d'avis. Benet Jané va reiterar que "la construcció del nou esplai era un compromís de l'actual equip de govern i que, malgrat que la crisi econòmica ha alentit els terminis previstos, ben aviat serà una realitat, ja que les obres s'iniciaran de forma immediata".

El nou edifici comptarà amb una planta baixa on s'ubicaran les dependències més representatives i de gestió del centre: al voltant del pati obert a la rambla de Josep Cañas, la biblioteca, el bar, la sala de jocs i ball de 210 m2, i al centre de l'edifici, i abocats a un pati interior, s'hi ubicaran els espais de l'Associació i la cuina. Completarà la planta baixa la sala d'actes, de 100m2, que té també un accés directe des del carrer d'Occitània.
A la primera planta s'hi agruparan els espais per a les activitats: tres tallers de 40 m2, l'aula d'informàtica de 50m2 i una aula polivalent de 80m2. Aquest pis de l'edifici girarà al voltant d'un pati obert sobre la coberta enjardinada del futur Centre de dia que, segons l'alcalde, està previst que es construeixi en aquest indret més endavant.

La segona planta de l'equipament serà un espai polivalent addicional de 50m2; i completarà l'edifici la planta soterrània, que inclourà els espais de magatzem i instal•lacions generals de l'esplai.

En total, el nou esplai tindrà una superfície construïda de 1.257 m2, que gairebé tripliquen els 465m2 de l'actual seu de la gent gran del Tancat.

Com a trets singulars del projecte, redactat per l'arquitecta Gisela Arbós, destaca l'organització espacial de l'edifici, que estructura tots els serveis al voltant de patis, i també el disseny de les façanes, realitzades majoritàriament amb paraments transparents o translúcids per millorar l'aprofitament de la llum natural i accentuar el caire d'edifici de servei i acollida. A més, cal ressaltar el disseny de la coberta com un espai enjardinat autosuficient, recuperant part del paisatge manllevat pel mateix edifici i amb una clara voluntat de millorar els paràmetres de sostenibilitat de l'equipament.

En l'acte de posada de la primera pedra, l'alcalde va recordar a la gent gran que "els esplais municipals tenen com a objectiu ser centres de convivència destinats a la promoció i integració de les persones grans del municipi, i és per això que és tant important dotar-los de les millors condicions possibles, com és el cas del nou equipament que ara s'inicia".

La primera fase del projecte ha estat adjudicada a l'empresa ASCA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, per un import de 643.215,84 euros.


©2019 Ajuntament del Vendrell