03-16_pla_pilot06wL'alcalde del Vendrell, Benet Jané, el Conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, i la Secretària d'Estat d'Immigració, Anna Terrón, han presidit avui la signatura d'un conveni per dur a terme un pla pilot d'actuació integral al Vendrell per tal de promoure la convivència i reforçar la cohesió social.

En concret, el Departament de Benestar Social i Família aportarà aquest 2011 una subvenció de 228.641 euros a l'Ajuntament del Vendrell per desenvolupar programes i accions adreçades a promoure la convivència a les escales de veïns, acostar la població autòctona i la nouvinguda, prevenir conflictes i assolir una adequada interrelació entre persones de diferents cultures.

El document que han signat les tres administracions s'estructura en tres eixos: formació, participació i coneixement mutu. Els objectius principals són garantir la igualtat d'oportunitats amb la promoció de l'èxit escolar i la millora del capital educatiu de les famílies; potenciar la formació i el coneixement mutu entre les persones nouvingudes i la població autòctona; promoure l'associacionisme i la participació juvenil i facilitar la formació, la orientació i la inserció laboral, especialment entre el col·lectiu de joves.

En concret, el desenvolupament del Pla pilot, batejat com a "Tots fem el Vendrell", es concreta en els següents projectes:
-Servei d'informació, assessorament i seguiment de les comunitats de veïns (estrangers i autòctons).
-Primera acollida. Atenció als nouvinguts (estrangers i autòctons).
-Acollida lingüística (estrangers i autòctons).
-Convivència a les comunitats de veïns (estrangers i autòctons).
-Programa de dinamització dels joves immigrants i autòctons.
-Programa d'alfabetització de persones d'origen estranger.

L'alcalde, Benet Jané, ha explicat que el Vendrell "vol ser un municipi de convivència" i ha recordat que "aquesta passa indefugiblement per un compliment dels drets i deures per part de tots els ciutadans i ciutadanes de la vila". Jané ha recordat que actualment el 17% de la població del Vendrell és d'origen estranger, "un índex que ens configura una societat heterogènia i que, en conseqüència, ens aporta riquesa social i cultural però també ens planteja importants reptes de convivència". Des de l'Ajuntament del Vendrell, ha dit Jané, "creiem que l'única via possible per afrontar aquests reptes és fent una aposta ferma pel compliment estricte dels drets i deures de tots, posant un èmfasi especial en els deures". En aquesta línia, l'alcalde ha recordat que en el Ple d'aquest passat dilluns es va aprovar l'Ordenança de Convivència i Civisme i que avui s'ha fet un pas més en favor de la cohesió social amb la signatura d'aquest conveni per desenvolupar el Pla pilot "Tots fem el Vendrell".

De la seva banda, el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha assegurat que el conveni serveix per crear una única societat i que, per fer-ho, es necessita l'esforç d'una banda de la societat d'acollida i, de l'altra de la societat nouvinguda". La Secretària d'Estat d'Immigració, Anna Terrón, ha assenyalat que el Pla Pilot "no està destinat als immigrants, sinó a la cohesió social d'un territori i que contempla pràctiques per lluitar contra l'exclusió social".

El Pla pilot s'emmarca en el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través del Departament de Benestar Social i Família, i el Ministeri de Treball i Immigració i que està cofinançat pel Fons Europeu per a la Integració de nacionals a tercers països. Enguany també es duu a terme en barris de Badalona, Terrassa, Salt, i l'Hospitalet, amb una inversió global de 2,5 milions d'euros.©2019 Ajuntament del Vendrell