03-15_rp_pladirector_webJoan M. Diu, regidor de Promoció Econòmica, i Jaume Amill, de la consultoria Daleph, han anunciat l'inici del procés d'elaboració del Pla Director de Promoció Econòmica i Ocupacional del Vendrell (2011-2014).

A través de set grups de treball, en què participaran empreses, autònoms, gremis, la Mesa de Formació i tècnics municipals d'ocupació, empresa i promoció econòmica, s'analitzaran els indicadors socioeconòmics, es recolliran les propostes que aportin els diferents agents econòmics i es definiran les línies bàsiques d'actuació que s'hauran de seguir en els propers quatre anys per generar ocupació i per fer les empreses del Vendrell més competitives.

A efectes pràctics, el Pla Director permetrà a l'Ajuntament, a través de L'Eina, adaptar les seves actuacions a la realitat socioeconòmica actual per tal d'optimitzar-ne l'eficàcia.

Els resultats de l'anterior Pla Director (2007-2010) han estat positius i posen de relleu que, en els darrers quatre anys, L'Eina ha crescut en serveis per a les empreses i que s'ha fet una tasca important en l'atenció i orientació de persones aturades. D'altra banda, a través de les línies d'actuació del Pla Director, s'han posat en marxa diverses accions que han ajudat a afrontar amb rapidesa les conseqüències de la recessió econòmica.


pdf Indicadors socioeconòmics©2019 Ajuntament del Vendrell