06-29_Reuni5afase2wEl cinquè projecte d'obres del Pla de Barris del Vendrell s'iniciarà a final d'agost als carrers del Progrés i de Montserrat entre el carrer de Sant Magí i la carretera de Valls, i al carrer de la Pagesia Catalana, entre el carrer del Progrés i el de Montserrat. L'objectiu d'avançar el termini inicialment previst és per evitar que les obres s'allarguin fins a l'època de Nadal i siguin un inconvenient per als veïns i, sobretot, per als comerciants de la zona. Teint en compte la presència d'un gruix important de comerç al carrer de Sant Magí, per a aquest carrer s'estudiaran noves possibilitats d'intervenció per minimitzar els efectes de les obres. D'aquesta manera, l'Oficina del Pla de Barris dóna resposta a un dels neguits principals que hi havia sobre el projecte.

Aquestes modificacions del projecte es van presentar el dimarts en una reunió que va tenir lloc al Centre cívic L'Estació, que va comptar amb la presència d'un nombrós grup de veïns i comerciants. Aquest tipus de reunions informatives i de participació s'han portat a terme al llarg de tot el procés de realització dels diferents projectes d'obres, i de totes n'han sorgit suggeriments que posteriorment s'han incorporat als projectes. És el cas, per exemple, de la conservació dels llambordins originals en un tram del carrer de Santa Anna, la modificació del projecte de la llum en la segona reurbanització de carrers; l'arbrat en substitució de jardineres al tercer projecte o la instal·lació de contenidors soterrats en el quart projecte d'obres.

En el cas del cinquè projecte d'obres, l'Oficina del Pla de Barris va decidir, a més de la reunió habitual amb els veïns, visitar cadascun dels comerços de la zona abans de la trobada general, per recollir els seus suggeriments i inquietuds.

A final d'agost / setembre tornarà a tenir lloc una nova reunió amb els veïns i comerciants per tal de concretar l'actuació del carrer de Sant Magí, els terminis d'execució, la mobilitat alternativa i el servei de recollida de brossa durant les obres, entre altres qüestions.©2019 Ajuntament del Vendrell