El Pla de Barris del Vendrell ha rebut, un cop més, les felicitacions expresses de la Generalitat per la bona marxa del projecte. Els representants de l'administració autonòmica han valorat molt positivament tant "l'elevada qualitat de la feina feta" com l'avançat nivell d'execució del Pla. Així mateix, també han destacat les tertúlies del record que s'emeten per la televisió municipal del Vendrell amb la col·laboració dels Amics de la Història; la campanya "Mou-te. Coneix els oficis", realitzada per L'EINA i l'Oficina del Pla de Barris amb alumnes de quart d'ESO del Vendrell, i el seguiment per objectius de totes les actuacions incloses en el conveni de la Llei de Barris. Aquests aspectes, han assegurat, són "exemples innovadors de bones pràctiques".

Els responsables de l'Oficina de Gestió del Programes de Barris de la Direcció General d'Arquitectura de la Generalitat de Catalunya van participar el passat dijous 17 de juny en la reunió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de Barris del Vendrell, encapçalada per la Generalitat i per l'Ajuntament del Vendrell, on també prenen part les diferents conselleries, grups polítics, veïns i entitats. En el marc d'aquesta reunió, s'explica la feina feta en el projecte i les previsions per als propers mesos.

Quant a la transformació urbanística del barri, es van destacar, entre d'altres: la finalització de la reurbanització de carrers, prevista per a finals d'any, amb un total de divuit carrers que quedaran totalment renovats; els treballs d'adequació del nou equipament municipal del carrer de Sant Joan, que ja estan en marxa; la propera posada en marxa dels contenidors soterrats, que s'estan acabant d'instal·lar; el proper encàrrec de la futura passarel·la sobre la riera, i els nous ajuts de l'Ajuntament per rehabilitar façanes.

Pel que fa a la transformació social del barri, es van destacar algunes de les nombroses activitat que s'estan duent a terme en l'àmbit de la joventut i la gent gran, i es va comentar que s'espera ampliar l'oferta d'activitats després de la inauguració dels locals del carrer de Sant Joan.

Es va destacar també la dinamització comercial que s'està duent a terme amb la creació i el manteniment del cens d'establiments i locals, el suport a la sol·licitud d'ajuts a la rehabilitació, les noves ajudes aprovades per l'Ajuntament i el lideratge del Vendrell dins del grup de comerç de la Xarxa de Nuclis Antics amb què s'estan preparant dues accions conjuntes de promoció a tots els municipis de la Xarxa.

Per altra banda, es va explicar que s'està avançant en la definició dels continguts i en la negociació amb els propietaris per a la reconversió de l'edifici de la Cooperativa en un equipament emblemàtic del nucli antic del Vendrell. També es van esmentar els tràmits que s'estan fent per qualificar l'edifici de Bé Cultural d'Interès Nacional.

Prèviament a la celebració del Comitè, l'alcalde del Vendrell, Benet Jané, va convocar un ple de participació per tal d'informar de primera mà els veïns sobre la feina feta des de l'última reunió d'avaluació fins ara i sobre les previsions de futur.©2019 Ajuntament del Vendrell