06-09_RpCooperacioEmpresarial_webL'Eina Espai Empresarial engega un projecte de cooperació empresarial que té com a objectiu convertir el Vendrell en una vila més emprenedora, on hi hagi més serveis de suport a la creació d'empreses, així com també un acompanyament i un recolzament a les empreses que han iniciat la seva activitat recentment i que tenen com a repte superar les primeres fases operatives. També es donarà suport a les empreses que ja fa anys que estan establertes i que avui dia estan passant un mal moment per la conjuntura econòmica actual.

Els principals eixos d'aquest projecte són:

-Impuls de noves idees de negoci.

-Millora, consolidació i creixement empresarial.

-Cooperació empresarial.

-Suport a la creació d'empreses.

Més concretament, en matèria de cooperació empresarial, es preveu un conjunt d'instruments i activitats orientats a facilitar els processos de cooperació entre empreses.

El projecte compta amb un pressupost total de 230.000 euros, un 75% dels quals està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i per la Diputació de Tarragona.©2019 Ajuntament del Vendrell