05-04_ViverEmpresesgrup_webAquesta setmana, a L'EINA Espai Empresarial, va tenir lloc el lliurament de claus a quatre noves incorporacions al Viver d'Empreses:

- TAVI ASSESSORS, SCP, que es dedica al servei d'assessorament empresarial.

- PINMETRICS, que treballa en el desenvolupament d'una nova tecnologia que permet millorar els processos actuals de mesura d'impacte dels anuncis a Internet.

- COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA, que s'ocupa de la representació, defensa i prestació de serveis als seus col·legiats.

- AÑINO&MATAMALA. SERVICIOS SANITARIOS, que presta serveis d'infermeria, medicina i suport al dependent.

El Viver d'Empreses és un espai destinat a la ubicació temporal de petites empreses amb zones d'utilització conjunta (sales de reunions, sala de recursos, etc.), que té com a objectiu facilitar les condicions d'arrencada i consolidació de nous projectes empresarials, a través de l'oferta d'un espai físic adequat a les necessitats de les petites empreses. També ofereix serveis físics a les empreses nouvingudes per ajudar-les en el procés del seu establiment definitiu.

Aquest servei té un règim normatiu vigent des del 25 d'agost de 2008, que regula el funcionament de l'Espai Empresarial de L'EINA, i té tres modalitats d'allotjament: cessió temporal d'espais (amb un màxim de 3 anys), cessió puntual d'espais i domiciliació d'empreses.

Durant l'any 2009 van passar un total de 33 empreses pels diferents serveis de cessió d'espais.©2019 Ajuntament del Vendrell