Què és i per a què serveix?

L'Entitat Urbanística de Compensació és aquella que té pendents d'executar els serveis urbanístics de la urbanització. El manteniment dels serveis de la urbanització no seràn revertits a l'Ajuntament mentre no s'hagin establert degudament.

Qui ho pot demanar?

Els promotors, propietaris de terrenys,..., que vulguin impulsar l'entitat de Compensació.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI del sol·licitant.
3. 3 exemplars del model d'estatuts i bases.
4. Llistat actualitzat amb adreces dels propietaris inclosos en l'àmbit.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

2 mesos.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Carta notificadora de la resolució.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On podem trobar més informació?

Sol·licitud d'aprovació de pla parcial, programa d'actuació urbanística, pla especial, projecte d'urbanització, etc.
Sol·licitud d'aprovació d'avantprojecte urbanístic

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell