Què és i per a què serveix?

Una àmplia extensió de terreny pot ser objecte de projectes de pla parcial, programes d'actuació urbanística, etc., per part dels propietaris.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà/ns propietari/s d'una gran extensió de terreny.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Document d'identitat del sol·licitant.
3. 3 exemplars del projecte visats pel col·legi i signats pel tècnic competent.
4. Llistat actualitzat amb adreces dels propietaris inclosos en l'àmbit del pla parcial.
5. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

2 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Rebut.

En resoldre's la sol·licitud:
2. Carta notificadora de la resolució.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Econòmica.
Comissió Provincial d'Urbanisme de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud d'aprovació d'avantprojecte urbanístic
Sol·licitud d'aprovació d'estatuts i bases d'entitat urbanística de compensació
Llicència de parcel·lació/segregació

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell