Què és i per a què serveix?

El mal estat d'un edifici, ja sigui ruïnós o brut, que perjudiqui als veïns o que sigui perillós pel seu estat, pot ser denunciat a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Plànol de situació de l'edifici.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la gestió, mitjançant carta o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

On es pot trobar més informació?

Denúncia d'obres sense llicència
Denúncia sobre tot el que impliqui ordres d'adeqüació a normativa urbanística (fums de xemeneies, barbacoes, etc)

Observacions

Només s'admetran telefònicament quan pel perill real que representin requereixi la urgència.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell