Què és i per a què serveix?

Quan l'Ajuntament del Vendrell concedeix a una persona una llicència d'obres, tant obra major com menor, i no està caducada, aquesta pot cedir la llicència d'obres a un nou propietari.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que tingui concedida una llicència d'obres.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura pública de compravenda o còpia simple.
5. L'assumeix de direcció d'obres (del nou propietari), si s'escau. La renúncia de la direcció d'obra dels tècnics (del antic propietari), la envien des del Col.legi d'Arquitectes.
6. Escrit del propietari confirmant la cessió dels drets del projecte al nou propietari.

Quin preu té?

És gratuit.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol.licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Departament d'Urbanisme.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell