Què és i per a què serveix?

Certificat que acredita la inscripció de la parella al registre de parelles de fet de l'Ajuntament del Vendrell i que serveix per poder acollir-se als drets de parella de fet.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol dels membres de la parella, o el seu representant degudament acreditat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu d'un dels membres de la parella.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització (si s'escau).
3. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, baixos L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Fax 977 66 11 79

Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h. 

- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 setmana

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.
- Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
- Certificat de registre de parelles de fet.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Registre de parelles de fet de l'Ajuntament
Baixa del registre de parelles de fet de l'Ajuntament

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell