Què és i per a què serveix?

Sol·licitud de reinhumació és la que han d’utilitzar aquells ciutadans que demanin inhumar unes restes cadavèriques o cendres en el Cementiri municipal del Vendrell o en el Cementiri de Sant Vicenç de Calders i que procedeixen d'una altra sepultura, ja sigui del mateix cementiri o d’un cementiri d’una altra localitat.

Qui ho pot sol·licitar?

El Titular de la concessió del dret d’ús funerari on s’han de reinhumar les restes.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de reinhumació
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Autorització d’exhumació de cadàver i trasllat de restes emesa pel Departament de Sanitat de la Comunitat Autònoma (en cas de trasllats fora del cementiri)
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?

Notificació de la resolució del procediment.

Observacions

Per obrir la sepultura en la que es vulgui reinhumar les restes, cal que hagin transcorregut més de dos anys des de la data de l'última inhumació si es tracta de cadàvers compresos en el grup II o de cinc anys si es tracta de cadàvers del grup I (còlera, pesta, diftèria...)

En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins a la reinhumació d'un cadàver no pot excedir de 48 hores.

Si les restes provenen d’un cementiri diferent al que es volen reinhumar, caldrà acreditar que s’ha obtingut el corresponent permís del departament de sanitat de la Comunitat Autònoma.

 

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de reinhumació

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell