Què és i per a què serveix?

         Els titulars d'aquestes instal·lacions estan obligats a:

- Declarar-ne l'existència a l'Ajuntament mitjançant l'imprès oficial en el termini d'un mes des de la posada en funcionament.
- Informar de qualsevol modificació i també de la seva retirada.
- Aplicar o contractar els serveis necessaris per aplicar un programa de manteniment i control periòdic.
- Sol·licitar una revisió anual a una entitat autoritzada que emetrà el pertinent certificat de manteniment. Aquest certificat de manteniment s'haurà de presentar al Departament de Salut de l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

El titular de la instal·lació o un/a representant degudament autoritzat/da.

Quins documents s'han de presentar?

1. Notificació d'alta de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
2. Document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol de la instal·lació.

Quina normativa regeix?

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Descarregar sol·licituds

Notificació d'alta de torres de refrigeració i condensadors evaporatius

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell