Edició: Edicions Vendrellenques. L'Àngel Negre

Any: 2015

Preu: 12 €

Punt de venda

Regidoria de Cultura i Festes
  La Rambla, 24 (El Vendrell)
  Tel. 977 665 684

©2019 Ajuntament del Vendrell