Què és i per a què serveix?

És un certificat que permet demostrar que per al Cadastre encara no existeix una finca o que les dades cadastrals no reflexen la realitat del que existeix. Seria el cas, per exemple, d'un terreny que està pendent de segregar; d'una casa o un edifici de nova construcció l'IBI de la qual només conté el terreny; etc. Per poder emetre el certificat és impriscindible però, que la part responsable hagi presentat al Cadastre el document d'alta o de modificació de dades cadastrals (aquest tràmit pot durar entre 1 i 2 anys).
El demana el notari, per exemple, si es vol vendre un pis i aquest encara no tributa a l'IBI.

Qui ho pot demanar?

El titular de la finca.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat.
3. Original i fotocòpia de les escriptures de la finca per demostrar la seva titularitat.
4. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
5. Autorització signada del titular si la sol·licitud la realitza una altra persona, amb fotocòpia del DI dels dos.
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Entre 7 i 10 dies.

Quina documentació es lliura?

En fer la sol·licitud:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Tiquet de pagament.

En fer entrega del que s'ha sol·licitat:
1. Certificat/ informe cadastral.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Certificat tributari, recaptació i cadastral
Certificat de béns

Descarregar sol·licituds

Sol•licitud informe o certificat

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell