Què és i per a què serveix?

Certificat que expedeix l'Ajuntament del Vendrell on es dóna informació sobre les característiques d'un solar concret i les condicions que han de regir una construcció a la finca.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant.
3. Croquis d'emplaçament i situació de la finca sobre la qual es vol la certificació.
4. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Certificació de compatibilitat urbanística
Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació

Observacions

- El tècnic no informa de la sol·licitud si no hi ha croquis d'emplaçament.
- El certificat s'ha de recollir al SAC.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud informe o certificat

 

 

facebook_48twitter_48