Què és i per a què serveix?

La llei exigeix tenir l'animal censat i amb el xip posat. A aquest efecte, l'Ajuntament té obert un cens de gossos, el qual és obligatori censar-se un cop a la vida de l'animal. En adquirir un nou animal s'han d'adreçar a l'Ajuntament per donar-lo d'alta. Quan l'animal causa baixa també ho han de comunicar.
Actualment, la Generalitat ha posat en marxa un nou registre per a tots els gossos. Per tant, a part del cens de l'Ajuntament del Vendrell, s'ha de registrar el gos al registre de la Generalitat. L'Ajuntament del Vendrell, com a entitat col·laboradora, durà a terme aquest tràmit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que sigui propietari d'un gos.

Quins documents s'han de presentar?

1. Sol·licitud d'inscripció al cens municipal d'animals de companyia
2. Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal on consti el número d'identificació del xip i les vacunes administrades.
3. Fotocòpia del DI del propietari de l'animal.

* En cas de causar baixa: certificat de baixa que expedeix el veterinari.

Quina normativa regeix?

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, (Llei 22/2003, de 4 de juliol)
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1.  Rebut i placa.

Quins serveis intervenen?

Departament de Medi Ambient
Servei de Gestió Tributària
Servei d'Atenció al Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Recollida d'animals domèstics abandonats a la via pública
Llicència administrativa que habilita la tinença de gossos considerats de raça perillosa

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'inscripció al cens municipal d'animals de companyia

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell