La llicència de gual dóna dret a l'aprofitament especial per a l'entrada de vehicles a través de les voreres.

Altes

Baixes

©2019 Ajuntament del Vendrell