SOL·LICITUD D’AJUTS PER AL MANTENIMENT I L’IMPULS DE LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I PETITES EMPRESES EN EL CONTEXT DE DIFICULTATS GENERADES PER LA COVID- 19


NOTA IMPORTANT:
D'acord amb l'article 14 de la convocatòria, "En el cas que s’hagi d’esmenar alguna sol·licitud es considerarà, a aquests efectes, la data en què la sol·licitud estigui completada i sigui susceptible de ser valorada" (Exemples d'esmenes: manca de documentació, manca de signatura, formulari de sol·licitud incomplet, etc.).


El dia 7 de maig ha sortit publicada al BOP de Tarragona la convocatòria d’ajuts per al manteniment i l’impuls de les persones treballadores autònomes i petites empreses del Vendrell en el context de dificultats generades per la Covid-19.

Beneficiaris: empreses del Vendrell amb l’activitat suspesa o amb reducció de facturació i pèrdues econòmiques
Pressupost: 100.000 €
Ajut màxim: 600 € per empresa
Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de maig al 28 de maig de 2020 (ambdós inclosos)

Com fer la sol·licitud?
Per sol·licitar l’ajut cal fer-ho a través de la seu electrònica de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el tràmit d’instància genèrica, adjuntant el formulari de sol·licitud i tota la documentació escaient, indicant en l’exposo “Sol·licitud Ajut Covid-19 Empreses Vendrell”.
El formulari de sol·licitud cal adjuntar-ho emplenat correctament, sense obviar cap dels camps ni caselles de verificació obligatòries, amb informació veraç i demostrable. També cal signar-lo digitalment per la persona sol·licitant o presentadora degudament autoritzada (més informació).

Documents i enllaços
Convocatòria
Preguntes freqüents
Formulari de sol·licitud (TERMINI FINALITZAT)
Tràmit d’Instància Genèrica (TERMINI FINALITZAT)
Autorització presentador (si s’escau) (TERMINI FINALITZAT)

Per a consultes sobre la convocatòria, envieu un correu a espaiempresarial@leina.org
Per a consultes informàtiques sobre la realització del tràmit electrònic, envieu un correu a suporttramits@leina.org

Instruccions per tramitar la sol·licitud
1- Es recomana llegir el document de convocatòria i el de preguntes freqüents per resoldre possibles dubtes que puguin sorgir durant la tramitació.  Ex: documentació necessària, com calcular les pèrdues, necessitat de certificat digital, etc.
2- Descarregar el formulari de sol·licitud, emplenar amb totes les dades, signar digitalment i guardar-lo al teu ordinador. (no s’ha d’imprimir, no s’acceptaran formularis signats a mà ni escanejats).
3- Preparar la resta de la documentació requerida, digitalitzant la que sigui necessària. Es recomana disposar de tots els arxius de documentació ben localitzats a l’hora d’iniciar el tràmit d’instància genèrica.
4- Accedir al tràmit electrònic d’Instància Genèrica de l’Ajuntament del Vendrell, identificar-se i comprovar que les dades de l’interessat (i del representant, si s’escau) són correctes, emplenant les que calguin.
5- Afegir el text “Sol·licitud Ajut Covid-19 Empreses Vendrell” al camp EXPOSO de la instància.

Imatge 1 ajuts

 

6- Adjuntar el formulari de sol·licitud signat i tota la documentació necessària a l’apartat “Adjuntar-hi documents”. Cal seleccionar tots els arxius a adjuntar, un per un, comprovar que s’afegeixen a la llista i després fer clic al botó “Acceptar”.

Imatge 2 ajuts

Imatge 3 ajuts


7- Acceptar les condicions del servei i la recepció de notificacions electròniques. Després fer clic a “Continua”, repassar les dades en pantalla i finalitzar el tràmit fent clic al botó “Enviar Sol·licitud”.
8- Podràs descarregar i guardar un justificant en format pdf amb el número de registre d’entrada i tota la informació relacionada amb el tràmit.

Imatge 4 ajuts g

 

©2019 Ajuntament del Vendrell