Ajuts a persones treballadores autònomes i pimes

Convocatòria (BOPT 7 de maig de 2020)
Presentació de sol·licituds: a partir del 8 de maig i fins al 28 de maig de 2020 (ambdós inclosos) - TERMINI FINALITZAT
Informació i instruccions per a la presentació de les sol·licituds 

NOTA IMPORTANT: D'acord amb l'article 14 de la convocatòria, "En el cas que s’hagi d’esmenar alguna sol·licitud es considerarà, a aquests efectes, la data en què la sol·licitud estigui completada i sigui susceptible de ser valorada" (Exemples d'esmenes: manca de documentació, manca de signatura, formulari de sol·licitud incomplet, etc.).

imatge video

 

Mesures econòmiques i socials de l'Ajuntament del Vendrell


imatge video mesures economiques youtube

-No es cobrarà la quota del mes d'abril de les escoles bressol municipals i de l'Escola Municipal de Música Pau Casals.
-No es cobrarà el rebut del mes d'abril de l'Aula de ceràmica. Al proper rebut -una vegada hagin començat les classes- es descomptaran les setmanes que no s'hagin fet el març.
-Es congela la quota a les persones usuàries dels centres esportius municipals del Camp d'Esports i Dr. Robert i del complex esportiu Club Tennis El Vendrell, des del 14 de març i fins que s'hi reanudi l'activitat esportiva.
-Modificació del calendari de pagament de tributs a través de BASE
-Els establiments afectats pel tancament obligatori mentre duri l'estat d'alarma no hauran de pagar la part proporcional de les taxes de mercats de venda no sedentària i d'ocupació de la via pública per a terrasses.
-S'habilita una partida de Serveis Socials per fer pagaments d'urgència a famílies amb dificultats econòmiques. Serviran per atendre necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència derivades de la situació actual
-La Regidoria de Serveis Socials i la colla castellera Nens del Vendrell mantenen vigent el projecte "Fem pinya" de beques menjador amb targetes moneder, de la mateixa manera que les beques menjador de la Generalitat de Catalunya.
-Mesures d'interès d'Aigües del Vendrell
-Contracte amb CaixaBank per adquirir 50 targetes moneder per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació de famílies ateses per Serveis Socials. 
-Ajut per al manteniment i impuls de persones treballadores autònomes i pimes (termini de sol·licitud finalitzat)

Recull de mesures i econòmiques i socials per combatre la Covid-19 per a autònoms i empreses

recull de mesures autonoms i empreses

 

 

L’Ajuntament del Vendrell i MicroBank renoven el conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació
i l’activitat emprenedora

 

El conveni firmat entre l’Ajuntament del Vendrell i MicroBank afavoreix la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats.


També s’obre una línia específica per a aquells emprenedors i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la crisi de la Covid-19.

El Vendrell, juny del 2020. – L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, i el director de Banca d’Institucions de CaixaBank, Alexis Gómez, han renovat el conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

A més, en el context de la crisis sanitària, MicroBank posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre

necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia de finançament compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament del Vendrell.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, l’Ajuntament del Vendrell es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L’Ajuntament del Vendrell és una institució pública que a través de l’Eina Espai Empresarial treballa per promoure la creació i la consolidació de noves empreses i projectes d’autoocupació, com a font de creació de llocs de treball i riquesa per al territori. L’Eina es va crear l’any 1998 i és l’instrument de foment de l’ocupació i del desenvolupament empresarial del Vendrell. Actualment compta amb diferents programes de treball i serveis ja consolidats. Les línies d’actuació i les diferents iniciatives desenvolupades durant els últims anys són fruit del pla director per a la promoció econòmica del Vendrell (20018-2022), que marca les línies de treball que s'han de seguir en matèria ocupacional i empresarial.

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l'únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d'una nova línia de finançament especialitzada,
MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte social, amb l'objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

A Catalunya, MicroBank va finançar l'any passat 32.734 projectes per un import total de 232,5 milions d'euros, dels quals 125,7 milions es van destinar a préstecs personals i familiars, 97,3 milions es van concedir a emprenedors i microempreses i 9,5 milions a altres finances amb impacte social.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell