ceramica_cataleg_2_biennal

Autor: Josep Miquel García

Edició:
Patronat Municipal de Serveis Culturals, 2004
                                                                    


La II Biennal de Ceràmica del Vendrell ofereix l'oportunitat de gaudir de la mostra de les tres ceramistes guanyadores. Maria Pallejá, Mónica Fernández i Judith Fernández són tres dones joves que han optat per dedicar una atenció especial de la ceràmica, tot i que també treballen en altres disciplines. Cada una d'elles té un univers propi, que queda palès en les seves obres i també en les converses que han mantingut amb Josep Miquel García, i uns trets comuns: totes tres utilitzen com a material bàsic la porcellana i el color blanc, amb petites variacions, com a carecterística cromàtica de les seves obres.

©2019 Ajuntament del Vendrell