Què és i per a què serveix?

És un permís anual, de caràcter setmanal, que dóna l'Ajuntament per a la instal·lació de parades de venda no sedentària a l'avinguda de Catalunya i al carrer de la Terra Alta de Coma-ruga. El mercat setmanal de Coma-ruga té lloc el dissabte de 9 h a 15 h.

S'autoritza a vendre roba de la llar, roba d'home i de dona, roba infantil, calçat, joguines, complements, bijuteria, bosses, articles de cosmètica i de perfumeria. També hi ha parades de venda de fruita i verdura, pesca salada, olives, fruita seca, espècies, etc.

Qui ho pot demanar?

La persona titular d'una parada de venda de roba, calçat, complements, bosses, cosmètica, perfumeria, etc., que vulgui instal·lar-se a Coma-ruga per vendre els productes de manera setmanal.

Quins documents s'han de presentar?

1. Sol·licitud general (cal especificar els metres de què es vol disposar i a què es dedicarà la parada).
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quan s'hagi concedit el permís, es requereix la següent documentació:

1. Fotocòpia dels dos últims rebuts d'autònoms.
2. Fotocòpia de l'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
3. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
4. Dues fotografies mida carnet.
5. Fotocòpia de la documentació relativa al TC2 (en cas de tenir treballadors/es).
6. La comunicació prèvia sanitària (en el cas de les parades alimentàries).
7. El pagament de la taxa.

Per agilitzar les tasques d'inspecció, els titulars de les parades hauran d'exhibir de forma permanent una targeta identificativa (en la qual es farà constar si els titulars tenen ajudants a les parades) conforme poden ocupar la via pública.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Temps de resposta

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
Descarregar sol·licituds

Observacions

Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del mercat setmanal de Coma-ruga.

La documentació requerida s'ha de presentar un cop acceptada la instal·lació de la parada.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Autorització general

Tràmits relacionats

Renovació del mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart
Mercat exterior: Mercat de fruites i verdures

©2019 Ajuntament del Vendrell