Què és i per a què serveix?

La Regidoria de Cultura i Festes posa a disposició de les persones creadores o exhibidores, la Sala Portal del Pardo, per tal de promoure, estimular i divulgar les arts visuals i plàstiques (bàsicament, la ceràmica, la pintura, el dibuix, l’escultura i la fotografia), tenint en compte:

- La qualitat dels treballs
- La promoció dels valors locals i comarcals
- L’intercanvi amb altres institucions
- L’àmplia divulgació de figures rellevants 

 Qui ho pot demanar?

Totes les persones que es dediquin a les arts visuals i plàstiques

 Quins documents s’han de presentar?

A la Regidoria de Cultura:

- Sol·licitud per a la utilització de la Sala Portal del Pardo.

- Currículum de l’artista.

- Imatges digitals de l’obra que es vol exposar.

- Fotografies, catàlegs, recull de premsa i altres documents relacionats amb exposicions anteriors.

Quina normativa regeix?

Les bases que determinen els criteris de selecció de les exposicions a la Sala Portal del Pardo

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Les sol·licituds per exposar a la Sala Portal del Pardo es poden presentar fins l’1 de juny per exposar l’any següent. Cal tenir en compte, però, que es respondran les sol·licituds durant el segon semestre de l’any en curs.

 Com i on es pot presentar?

Personalment a la Regidoria de Cultura i Festes (La Rambla, 24. 43700 El Vendrell).

Un cop entregada la sol·licitud i documentació, des de la Regidoria de Cultura i Festes es registrarà al SAC i s’enviarà una còpia a l’interessat.

Temps de resposta

No totes les sol·licituds són acceptades. Durant el segon semestre de l’any en curs per exposar a l’any següent es dóna resposta tant d’acceptació com de denegació.

Quins serveis hi intervenen?

Regidoria de Cultura i Festes
Sala Portal del Pardo

 Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

cultura@elvendrell.net
http://www.elvendrell.net/sales-dexposicions/sala-portal-del-pardo

 Observacions

Hi ha diverses condicions per exposar a la Sala Portal del Pardo que es poden trobar a les Bases que determinen els criteris de selecció de les exposicions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell