Què és i per a què serveix?

Permís per poder repartir publicitat al municipi, tant a les bústies com pel carrer.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física i/o jurídica que tingui un negoci i vulgui fer-ne publicitat repartint prospectes per les cases o pel carrer.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Fulla mostra de publicitat.
4. Cal indicar: Qui són, temps de durada del repartiment i número de cartells a repartir.
5. Taxa corresponent sempre i quan l'establiment no sigui del Vendrell.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de les activitats publicitàries
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

1. Cartells, pancartes, banderoles i rètols lluminosos col·locats sobre façanes i/o tanques en terrenys de domini públic:
Estaran exemptes les pancartes i cartells que realitzin les organitzacions polítiques i les associacions benèfiques de caràcter públic o privat.

2. Per a la intervenció de la publicitat repartida en mà, es liquidarà per cada centenar de cartells o fracció a distribuir:
Els establiments que siguin del Vendrell no pagaran, només hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament i deixar una mostra de la publicitat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment (per a les empreses ques siguin del Vendrell).
15 dies (per a les empreses de fora del municipi).

Quina documentació es lliura?
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?
Departament d'Activitats.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Queixes o reclamacions pel repartiment de publicitat a les bústies

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell