Què és i per a què serveix?

L’Ajuntament expedeix, a petició de l’interessat, l’autorització sanitària de funcionament de l’establiment, d’acord amb el Decret 90/2008, de 22 d’abril.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona o empresa titular d’un establiment aplicador de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Sol·licitud d'autorització sanitària, degudament emplenada.

Quina normativa regeix?

- Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

40 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre’s la sol·licitud:
- Autorització sanitària de funcionament

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Departament de Salut

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenció administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Declaració responsable d'obertura d'una activitat innòcua
Canvi de nom d’activitat innòcua

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell