Què és i per a què serveix?

L’Ajuntament expedeix, a petició de l’interessat, l’autorització sanitària de funcionament de l’establiment, d’acord amb el Decret 90/2008, de 22 d’abril.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona o empresa titular d’un establiment aplicador de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia del document d'identitat.
2. Sol·licitud d'autorització sanitària, degudament emplenada.

Quina normativa regeix?

- Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

40 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol•licitud

En resoldre’s la sol•licitud:
- Autorització sanitària de funcionament

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria
Departament de Salut

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenció administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud de llicència d’obertura d’activitat innòcua
Canvi de nom d’activitat innòcua

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell