Informació dels tràmits i formularis a presentar per la Seu Electrònica

- Alta, modificació de dades o baixa del Registre Municipal d'Entitats (formulari)

- Actualizació anual de les activitats de l'Entitat, article 6 del Reglament del Registre Municipal d'Entitats

        Programa d'activitats i pressupost

Declaració responsable per a sol.licitar subvencions fins a 3.000€

Declaració responsable per a sol.licitar subvencions superiors a 3.000€

Més informació referent a la declaració responsable (document)

.....................................................................................................................................................................................................................

Les Entitats registrades teniu al vostre abast els següents serveis:

Podeu fer difusió dels vostres actes a INFOCULTURA (per rebre les claus envieu un e-mail a infocultura@elvendrell.net)

 

Enllaços que poden ser del vostre interès:

 

©2019 Ajuntament del Vendrell