Aquest servei té com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans. Posa atenció en el manteniment de la seva autonomia personal i promou el desenvolupament de les capacitats personals. Les prestacions del servei són:

  • Prestacions de servei
    Tenen com a finalitat la prevenció, la valoració, la protecció i l'atenció de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social.

 

  •  Prestacions econòmiques
    Tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitats en què es troben les persones que no disposen de prou recursos econòmics.

©2019 Ajuntament del Vendrell