Targeta auxiliar de transport públic municipal del Vendrell per a menors de 65 anys
Amb la targeta auxiliar de transport públic municipal es pot accedir gratuïtament a l'autobús municipal.

Targeta d'aparcament per a persones disminuïdes
És una targeta que identifica els vehicles conduïts per persones amb disminució física o que porten persones amb disminució. Permet aparcar a la zona blava de forma gratuïta, utilitzar les places d'aparcament reservat i estacionar en qualsevol lloc de la via pública durant el temps necessari, sempre que no es dificulti la circulació de vehicles o vianants.

Places d'aparcament per a persones amb disminució
Tota persona física amb targeta de permissibilitat pot demanar una placa d'aparcament per a minusvàlids. S’atorgarà la placa a qualsevol ciutadà, amb modalitat conductor, que tingui la targeta d'aparcament per disminució i estigui empadronat o treballi al municipi. En el cas que aquesta plaça sigui per a una persona no conductora haurà de complir els requisits següents: ser menor de 18 anys; o en el cas que sigui major de 18 anys, haurà de tenir un grau de disminució igual o superior al 65%. 

Servei de transport adaptat
És un servei que facilita l'accés dels usuaris als centres d'atenció especialitzada a través d'un conveni de col·laboració amb Creu Roja. 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell