ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES - 26 de maig de 2019

Què és i per a què serveix?

És el tràmit que permet votar en aquestes eleccions Municipals i Europees al ciutadà estranger de la Unió Europea, resident a Espanya.

Una vegada complimentada, l'Ajuntament enviarà la manifestació d’intenció de vot a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, intenció que serà vàlida mentre resideixi a Espanya o que, presenti una nova sol·licitud en un altre sentit.

Qui ho pot demanar?

Tota persona, major d'edat i amb plenes facultats, que sigui:

-  Ciutadà de la Unió Europea: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos- de-la-union-europea

-  Inscrit al Padró municipal d’habitants.

Quins documents s'han de presentar?

Document d'identitat o passaport del seu país d’origen

Quina normativa regeix?

Llei 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General.
Ordre EHA/2264/2010, de 20 de juliol, modificada per l'Ordre ECC717758/2014, de 23 de setembre.
Resolució de 7 de setembre de 2010 de l'Oficina del Cens Electoral.
Resolució de 12 d’abril de 2013 de l’Oficina del Cens Electoral

Quin preu té?

És un servei gratuït.

Com i on es pot presentar?

* Presencialment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, baixos L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Fax 977 66 11 79
Horari:
Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 h a 19 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Dilluns i dimecres de 8 h a 14.45 h i de 17 h a 19 h
Dimarts, dijous i divendres de 8 h a 14.45 h
Dissabte de 10 h a 13.15 h

* Correu postal: (no necessita franqueig) adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral. 43005-Tarragona

* Internet: https://sede.ine.gob.es de l'INE amb un certificat electrònic.

Temps de resposta i caducitat

A partir de 30 dies aproximadament, rebrà comunicat de l'Oficina del Cens Electoral

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà del Vendrell
Servei d'Atenció al Ciutadà de Coma-ruga
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al Padró Municipal d'Habitants del Municipi
Canvi Domicili al Padró Municipal d'Habitants del Municipi
Confirmació d'empadronament

Descarregar sol•licitud

Declaració formal d'intenció de vot

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell