Què és i per a què serveix?

Abans de començar una obra es pot sol·licitar al departament d'urbanisme que examini el projecte i doni el seu vist-i-plau.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol promotor d'obra.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI de la persona interessada.
3. 2 exemplars de l'avantprojecte.
4. Plànol d'emplaçament.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Aquest import es descomptarà del dipòsit previ o de la liquidació en el cas de que la sol·licitud de la llicència prosperès.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resolució.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud d'aprovació de pla parcial, programa d'actuació urbanística, pla especial, projecte d'urbanització, etc.
Sol·licitud d'aprovació d'estatuts i bases d'entitat urbanística de compensació

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell