Què és i per a què serveix?

Un edifici pot ser declarat en ruïna per l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà interessat en la declaració de ruïna de l'edifici.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI del sol·licitant.
3. Dictàmen de tècnic competent justificant la sol·licitud de declaració de ruïna.
4. Llistat i adreces de llogaters si en té i altres titulars de drets (usufructuàries, etc.,...)
5. Plànol de situació de l'edifici.
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

Llei 2/2002 d'urbanisme.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)         

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa per expedició de documents.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta comunicant la resolució.

Quins serveis intervenen?

Departament d'Urbanisme.
Departament d'Intervenció.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Denúncia sobre el mal estat d'un edifici, ja sigui ruïnós o brut

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell