El projecte de Renaturalització de la Riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré, al seu pas per la zona urbana del municipi d’El Vendrell (RENAT3R) compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

El projecte s’engloba dins el pla estratègic El Vendrell 2030, consistent en impulsar diferents projectes de transformació urbana, ambiental, social i cultural per ser un municipi habitable, sostenible, jugable i amb qualitat de vida; amb un eix vertebrador: la cultura i la valorització i recuperació de la natura i del paisatge com elements catalitzadors i dinamitzadors d’aquesta transformació, i on els espais blaus del municipi adquireixen un importat paper com a elements prioritaris i estratègics. El projecte també inclou accions contemplades al projecte municipal “Amb_tu_V”, accions especifiques relatives als espais fluvials i fluvio-litorals del municipi.

Una de les estratègies es centra en la recuperació dels espais fluvials, per aquest motiu es desenvolupa el projecte de Renaturalització de la Riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré, al seu pas per la zona urbana del municipi d’El Vendrell (RENAT3R), dividit en dues fases:

 • La primera fase contempla la redacció del Pla especial urbanístic dels espais blaus [lot 1]; la diagnosi ecogeomorfològica, estudi d’alternatives i redacció del projecte executiu de renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré al seu pas per la zona urbana del Vendrell [lot 2], i l’assistència tècnica en el desenvolupament del projecte RENAT3R [lot 3].
 • La segona fase són els treballs d’execució de les actuacions de renaturalització, la direcció de les obres i el seu manteniment.

Finalitats del projecte:

 • El projecte proposa una estratègia per dur a terme la restauració ecològica i la minimització del risc d'inundació dels cursos fluvials del municipi del Vendrell al pas per sòl urbà. Les millores principals en l'estat ecològic del sistema fluvial seran:
  • Eliminació i control d'espècies exòtiques.
  • Supressió de canalitzacions i altres estructures de defensa que artificialitzen i degraden l'ecosistema des del punt de vista hidrogeomorfològic.
  • Renaturalització geomorfològica de l’espai fluvial
  • Restauració dels llits fluvials i reintroducció d'hàbitats naturals aquàtics i semiaquàtics (torrent de Lluc), o formacions al·luvials (riera de la Bisbal)
  • Naturalització i revegetació de marges fluvials i determinats àmbits riparis mitjançant la potenciació de boscos i bosquets ripars naturals i la creació d'espais urbans arbrats i inspirats en paisatges fluvial per a ús públic integrat.
 • La renaturalització permetrà convertir la riera de la Bisbal, un eix avui molt degradat i que actua com una barrera o divisió urbana i social de dos barris, en un gran espai verd central (fluvial), cohesionador i vertebrador d'un únic nucli urbà d'El Vendrell. I permetrà transformar radicalment aquest paisatge i la percepció del municipi, convertint un entorn avui Evitable en un entorn Habitable i Atractiu.
 • Contribució a l’objectiu nacional restaurant 76 km lineals de lleres i/o riberes i protegint contra el risc d’inundacions 1.062 habitants.

Aquest projecte es va presentar a la Convocatòria de subvencions de la Fundació Biodiversitat el dia 14 de març de 2022. I en data 16 de setembre de 2022 la Fundació Biodiversitat va publicar la resolució de concessió definitiva dels ajuts a l’Ajuntament del Vendrell.

Promotor i beneficiari: Ajuntament del Vendrell

Objectiu de l’operació: Transició ecològica

Component del PRTR:  component 5 (C5) -  “Preservació del litoral i recursos hídrics”.

Mesura del PRTR: Inversió 2 (I2) - “Seguiment i restauració d'ecosistemes fluvials, recuperació d'aqüífers i mitigació del risc d'inundació”.

Indicador de la Fita 77 - Restauració de proteccions de lleres i riberes contra els riscos d'inundació.

Etiquetatge verd: 035 - Mesures d'adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscos relacionats amb el clima: inundacions (incloses les accions de sensibilització, la protecció civil, els sistemes i infraestructures de gestió de catàstrofes i els enfocaments ecosistèmics).

Contribució a objectius climàtics: 100%

Contribució a objectius mediambientals: 100%

Contribució als objectius de desenvolupament sostenible (ODS):

 • ODS núm. 3, salut i benestar
 • ODS núm. 11, ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS núm. 13, Acció pel Clima
 • ODS núm. 15, vida d’ecosistemes terrestres

Data de finalització prevista: Desembre 2025

Cost total previst del projecte (2 fases): 2.120.738,72 euros, IVA exclòs.

Finançament rebut amb càrrec als Fons PRTR-Next Generation: 2.014.701,78 euros, IVA exclòs.

Percentatge de finançament europeu del projecte: 95% de la despesa subvencionada.

Enllaços a notícies:
L’Ajuntament licita la redacció dels projectes del Next Generation de les rieres
2 milions d'euros dels Next Generation per arranjar les rieres

©2019 Ajuntament del Vendrell