L'Ajuntament del Vendrell destina una sèrie de recursos econòmics per finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. També potencia aquelles entitats i associacions que tenen per finalitat la participació activa de la vida social i política dels col·lectius més desfavorits del municipi. L'Ajuntament del Vendrell col·labora amb:

- Grup de Dones del Vendrell
- Grup de Dones Al-Manar
- Associació Baix Penedès amb el Sàhara
- Fundació l'Espiga
- Germanetes dels Pobres
- Mans Unides
- Intermon Oxfam
- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

©2019 Ajuntament del Vendrell